Obuka i Kurs za Lovočuvara

Obuka i Kurs za Lovočuvara | Škola Oxford

Posao lovočuvara je istovremeno opasan i lep posao. Ovaj posao mogu obavljati zaljubljenici u životinje i čuvari prorode, ali takođe osobe koje obavljaju ovu vrstu posla sa sobom nose određenu odgovorsnost i rizik. Opis pola lovočuvara jeste briga o divljačima i pticama na određenoj teritoriji za koju je zadužen, takođe lovočuvarov opis dužnosti jeste i žaštita od bezpravnog lova, ali i organizovanje lova i praćenje lovaca sa dozvolom za lov.

Za sva polaznike koje žele da se bave ovim poslom, naša škola organizuje kurs za lovočuvara u trajanju od tri meseca. U okviru kursa polaznika učimo samom pristupu životinjama, načinu ponačanja u određenim situacijama sa krivolovcima ili psima. Takođe u okviru kursa polaznika upoznajemo sa vrstama divljači, kako najlakše može pratiti stanje divljači na određenoj teritoriji i njihovo razmnožavanje kao i praćenje dolaska i dolaska ptica selica. Nakon završenog kursa za lovočuvara polaznik će biti osposobljen da obavlja sve posole u okviru lovočuvarske službe.

Obuka i kurs za lovočuvara u ostalim gradovima: