Obuka i Kurs za Metalobrusača

Obuka i Kurs za Metalobrusača | Škola Oxford

Metalobrusač, brušenjem dovodi materijal do željenog oblika i dimenzija. Oblikovanje brušenjem vrši se na osnovu projekta koji on dobija od svoga nadređenog. Neophodno je da poseduje znanje vezano za čitanja crteža, i da poznaje materijal koji će se brušiti. Pristup komadu koji obrađuje, zavisi od toga da li se radi o finalnom proizvodu ili poluproizvodu. Takođe brušenje može biti unutrašnje i spoljašnje. Kurs za metalobrusača u Školi Oxford, traje tri meseca. Sastoji se iz praktične i teorijske obuke.

Teorijska se obavlja u našim prostorijama i izvode je naši renomirani profesori, a praktična u proizvodnim halama naših partnera. Na praktičnoj obuci, polaznici se upoznaju sa mašinama na kojima če raditi, sa tehnikama brušenja, sa merama koje treba preduzeti radi zaštite na radu... Po završetku obuke polaže se završni ispit, i nakon njegovog polaganja dobija se sertifikat, koji se može upisati u radnu knjižicu.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – METALOBRUSAČ.

Obuka i kurs za metalobrusača u ostalim gradovima: