Škola stranih jezika

skola-stranih-jezika

Škola kao deo vaspitno obrazovanog procesa nudi ljudima uspostavljenje, unapređenje i razvoj intelektualno – psihičkih i fizičkih sposobnosti. Pojavom i sve većeg planetarnog zahvaćenja društvenog fenomena zvan globalizacija, dolazi se do potrebe otvaranja škole stranih jezika, koja nam i pored ostalih njenih mogućnosti nudi „zeleni karton“ za učešće u savremenom, tehnološkom društvu, gde klikom na jednom tasteru imamo ceo svet na dlanu, pri tom poznavanje stranih jezika nam je u ovom vremenu od izuzetne važnosti.

Škola kao deo vaspitno obrazovanog procesa nudi ljudima uspostavljenje, unapređenje i razvoj intelektualno – psihičkih i fizičkih sposobnosti. Pojavom i sve većeg planetarnog zahvaćenja društvenog fenomena zvan globalizacija, dolazi se do potrebe otvaranja škole stranih jezika, koja nam i pored ostalih njenih mogućnosti nudi „zeleni karton“ za učešće u savremenom, tehnološkom društvu, gde klikom na jednom tasteru imamo ceo svet na dlanu, pri tom poznavanje stranih jezika nam je u ovom vremenu od izuzetne važnosti. Prema nekim podacima navodi se da u svetu ima od pet hiljada do sedam hiljada jezika, iako nema usaglašenih mišljenja o tačnom broju. Jezik je znak prepoznavanja koji u isto vreme i ujedinjuje ljude. Najveći broj stanovnika na ovoj zemaljskoj kugli govori kineskim jezikom, dok je opšte prihvaćen jezik engleski jezik, kojeg možemo nazvati svetskim jezikom.

Pored njega imamo i nemački jezik, francuski jezik, španski jezik koji su veoma aktuelni i traženi jezici u današnjem, modernom društvu iz bilo kojih razloga pojedinaca. Takođe, imamo i potrebe ljudi za poznavanjem latinskog jezika koji se dugo vremena koristio kao služba u hramovima, gde je velikim delom prisutan i u medicinskim naukama. U raznim gradovima države Srbije imamo Škole stranih jezika koje pružaju visok i kvalitetan nivo obrazovanja i usavršavanja stranih jezika. Organizacija nastave u školama stranih jezika prilagođena je psihičkim i intelektualnim karakteristikama i sposobnostima učenika, uzrastu učenika i učeničkog predznanja izabranog jezika. Vreme izvođenja nastave stranih jezika je posle podnevnih časova kako bi nastavu uskladili sa ostalim obavezama učenika, takođe, učenicima mentori i njegovi stručni saradnici uvek stoje na raspolaganju, gde su stalno dostupni za svoje učenike. Mentori se služe raznim metodama u nastavi kako bi samu nastavu učenicima učinili lakšom, razumljivijom, aktuelnijom, zanimljivijom, gde učenici kasnije, posle završene škole stiču trajna znanja izabranog jezika koje mogu primenjivati u svim sferama društvenog života.

Škole stranih jezika u Srbiji su opremljeni najboljim kabinetima, najboljim sredstavima rada na samom času, kvalitetnim mentorima i stručnim saradnicima, gde se učenici osećaju prijatno, komforno, kroz igru i druženje usvajaju kvalitetna i trajno stečena znanja. Imaju pristup stručnoj literaturi korišćenoj na času, zbog dobro opremljenoj biblioteci koja sadrži sve potrebne naslove, kao i diskove koji se koriste u nastavi. Pomoću diskova škola učenicima omogućuje samostalni rad, samostalno sticanje znanja, samoobrazovanje, vežbanje, ponavljanje (posebno prisutno produktivno ponavljanje, sa razumevanjem), koji mogu da obavljaju od kuće, prilikom izostanka sa nastave. Učenici se upisuju u škole stranih jezika zbog raznih njihovih potreba i interesa, a jedan od najvećih interesa je u traženju stalnog zaposlenja, gde nam škole stranih jezika u Srbiji otvaraju vrata i pružaju zlatnu mogućnost ka koraku ostvarenja čovekovog najvećeg interesa i potreba, obezbeđivanju njegove ljudske egzistencije, gde ljudi zbog „prodaje svoje jeftine radne snage“ odlaze u druge zemlje, a gde im je najpotrebnije poznavanje jezika prilikom njihovog snalaženja, u susret sa nepoznatom okolinom, ljudima.
Pored većih šansi prilikom zaposlenja, poznavanje stranih jezika nam pomaže i kod snalaženja prilikom putovanja, mogućnost upoznavanja i druženje sa ljudima iz raznih krajeva zemaljske kugle koje je sve učestalije preko raznih socijalnih mreža koje nam obezbedila jedna od najvećih tehnoloških napredaka – internet, gde su uglavnom mladi ljudi većim delom njegovi aktivni učesnici. Učenici na kraju završene škole dobijaju sertifikat kao dokaz pohađanja nastave u školi i kao rezultat uspešno usvojenog znanja izabranog jezika. Sertifikat, kao dokument koji se dostavlja određenom poslodavcu uz radnu bibliografiju i uz određene preporuke je garancija završene škole stranih jezika koja mu je pružila određen nivo kvaliteta stranih jezika, uz odgovarajuću pomoć najkvalifikovanijih i najstručnijih mentora i saradnika koristeći najsavremenije metode u organizaciji i izvođenju nastave.