Kvalitetan predavаč

kvalitetan-predavac

Uloga predavača je presudna u nastavnom procesu. Zato svaki predavač treba neprestano da teži profesionalnom i stručnom usavršavanju. Ali, to svakako nije dovoljno.

Postoje brojne smernice kojih se predavači moraju pridržavati kako bi svoje znanje mogli preneti drugima na dovoljno dobar način. Pre svega, predavač mora biti temeljno pedagoški i metodološki pripremljen za čas. U suprotnom bi mogao ostaviti utisak nesigurnog predavača u koga učenici ne mogu imati poverenja i posle čijeg predavanja bi ostali zbunjeni.

Zadatak predavača je da pridobije pažnju učenika, da ih učini produktivnijim i da ih motiviše na dalje učenje koje im neće predstavljati samo obavezu. To se može postići kreativnošću, komunikacijom i interakcijom sa učenicima. Tako će časovi biti ne samo edukativni već i zanimljivi.

Takođe je veoma važno uspostaviti dobar odnos sa učenicima. To ne sme da bude samo drugarski odnos već je potrebno da se napravi ravnoteža u odnosu predavač-učenik pri čemu će predavač uspostaviti neprenaglašeni autoritet i ostati objektivan i korektan. Na času svi moraju imati isti tretman i podjednaku šansu da nauče i iskažu svoje znanje.

Pridržavanjem ovih smernica učenici stiču poverenje u predavača kao stručnjaka koji ostaje na visini svog zadatka i 80% posla može se smatrati uspešno završenim.