Koliko je bitna literatura za obuke

blog

Teorija i praksa podjednako su bitne tokom priprema za adekvatno funkcionisanje u poslovnom svetu. Оsvrćući se na brojne obuke jasno je da ni jedna ne zaobilazi teoretisanje.

Nijedna  praksa nema svrhu ukoliko nije potkrepljena adekvatnom teorijom koja će polaznike kurseva uputiti u njihove buduće profesije. Kursevi Škole Oxford pruzaju mogućnost polaznicima da, kroz literaturu napisanu od strane profesionalaca u svojim branšama, budu konkurentni na tržištu rada i da što lakše dođu do željenog posla. Literatura koju koristimo oslanja se na praktične primere iza kojih se nalaze godine iskustva, teorijskog i praktičnog. Predavači se trude da kroz konkretne primere, koji se oslanjaju na teoriju i iskustva autora, a koji su prezentirani u skriptama, svoje iskustvo prenesu na Vas. Stičete mogućnost da Vam ljudi sa dugogodišnjim iskustvom prenesu situacije iz realnog života vezane za posao koji želite.

Ukoliko se odlučite za pohađanje nekih od kurseva u našoj školi odlučili ste se za opciju koja pruža kvalitetnu i stručnu obuku i koja će u budućnosti dati rezultat u vidu bolje produktivnosti i uspešnosti na poslu. Stručni i sertifikovani predavači svoja predavanja zasnivaju na aktuelnim informacijama. Brojna istraživanja pokazuju da upotreba informacione tehnologije daje efikasnije rezultate od tradicionalnih vidova predavanja, jer bitno utiče na koncentraciju korisnika. Upravo iz tog razloga, predavači stavljaju akcenat na uprotrebu informacione tehnologije na svojim kursevima, jer je to neophodno u eri u kojoj je informaciona tehnologija nosilac globalizacije poslovanja.